پاورپوینت آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی - 21 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی - 21 اسلاید

پاورپوینت  آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی - 21  اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

روش استخراج روباز
روش روباز يكي از روشهاي استخراج معادن سطحي است كه ترجيحاً‌ براي معادن فلزي و عمدتاً‌ مس و آهن بكار برده مي‌شود. در اين روش استخراج به صورت پله‌پله و تا عمقي از ذخيره معدني كه عمليات اقتصادي باشد، ادامه پيدا مي‌كند. در اين روش از سطح معدن آنقدر باطله‌برداري مي‌شود تا به ماده معدني دسترسي حاصل شود. باطله‌هاي روي ماده معدني پس از برداشت بايد عمدتاً‌ به خارج از محدوده معدن منتقل شده و در آنجا انبار شوند

تنها آن بخش از اين باطله‌ها كه ممكن است در امر جاده‌سازي، ترميم جاده‌ها، پي‌سازي كارگاهها و پرنمودن گودال مورداستفاده قرار گيرند در داخل محدوده معيني قرار مي‌گيرند و براي مابقي حتماً بايد در خارج از محدوده معدن محل خاص در نظر گرفت و به شيوه معيني دمپ نمود.

 

اهمیت معادن روباز

فنون معدن كاري روباز

ایمنی در معادن روباز

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...