پاورپوینت تجارب جهانی کارآفرینی نفت-23 اسلاید

پاورپوینت تجارب جهانی کارآفرینی نفت-23 اسلاید

پاورپوینت تجارب جهانی کارآفرینی نفت-23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

کشور نروژ

•از دهه 70 به دلیل از دست دادن نیروی انسانی با کیفیت: تغییر در ساختار اقتصادی بویژه در صنعت نفت