پاورپوینت در مورد پیوند کلیه -22 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیوند کلیه -22 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیوند کلیه -22 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

اهداف

    شما قادر باشید بعد از پایان بحث:

1-دلایل پیوند کلیه را بیان نمایید.

2-اندیکاسیون ها و کنتر اندیکاسیونهای پیوند کلیه را نام ببرید.

3-در مورد انواع دهنده پیوند توضیح دهید.

4- مراحل پروسیجر جراحی را روی دهنده وگیرنده پیوند شرح دهید.

 

پیوند کلیه یعنی اینکه:

کلیه از دهنده زنده یاجسد به گیرنده که در اخرین مراحل بیماری کلیوی به سر میبرد ویا جهت ادامه زندگی نیازمند دیالیزاست پیوند زده شود.